Vedlikeholdsansvaret i sameier og borettslag

Lovgiver har samordnet reglene i borettslagsloven og sameieloven i forhold til vedlikeholdsansvaret og fordelingen mellom fellesskapet som sådant og boligeierne.

Sameiet og BL vedlikeholdsplikt

Sameiet og BL vedlikeholdsplikt (boligselskapet) gjelder all utendørs vedlikehold, innvendige fellesarealer, fellesinstallasjoner slik som felles rørføringer, ventilasjon mm.

De enkelte beboere har på sin side ansvaret for det som er innenfor sine 4 vegger. Dette gjelder rør, ledninger, inventar, utstyr og innvendige flater samt bad og indre deler av balkong/terrasse.

Boligselskapet har ansvar for alt rundt og mellom boenhetene. Det omfatter blant annet alle inn-og utvendige fellesområder, yttertak/fasader, bærende veggkonstruksjoner og bjelkelag.

I tillegg skal boligselskapet vedlikeholde såkalte fellesskapsinstallasjoner slik som rør, ledninger og kanaler som går igjennom boenheten.

Særlig om baderom

Våre mange henvendelser går på baderom og følgeskader fra dette. Loven har laget et skille der boligselskapet har utbedringsplikten i forhold til sluk, men selve vedlikeholdet for sluket og badet for øvrig ligger på boligeieren.

Lekkasjer og skader fra utett baderom skaper ofte store utfordringer for boligselskapene. Skyldes dette utett membran og manglende vedlikehold for øvrig ligger ansvaret til boligeieren. Gjelder forholdet f.eks. Et brudd i selve sluket vil boligselskapet hefte for dette.

Et annet forhold er manglende vedlikehold/rengjøring av sluk på terrasser. Det er boligeieren som har ansvaret for å holde denne ved like. Oversvømmelser pga. manglende rengjøring og vedlikehold blir å belaste boligeieren.

Inngangsdør og vinduer

Som boligeier har man ansvar for sin egen boenhet. Med to unntak : inngangsdøren til leiligheten og vinduene. Det er fellesskapet som skal vedlikeholde (utsiden av) inngangsdøren – og som kan bestemme fargevalg og når det er behov for å skifte låser og/eller hele døren.

Hver beboer skal vedlikeholde vinduene sine. Det innbefatter vask og et malingsstrøk på innsiden hvis det trenges. Blir en rute knust ved et uhell, må en ny dekke av egen lomme.

Men hvis hele vinduet – med ramme – må byttes, skal boligselskapet ta regningen. Det er aktuelt blant annet når det er råte i vinduskarmene eller ved oppgradering til en mer energieffektiv løsning.

Ved uenighet om behovet for utskifting er nødvendig bør styret engasjere en uavhengig takstmann. Anses utskifting nødvendig kan ingen nekte at arbeidet blir gjort på fellesskapets regning.