Inkasso for sameier og borettslag

Inndrivelse og husleie og felleskostnader kan ofte være krevende for innvalgte styrer i sameier og borettslag.

Det kan også oppstå andre kostnader som den enkelte boligeier blir ansvarlig for.

Dagens inkassoselskaper er i dag dårlig tilrettelagt for kunder som har enkeltsaker.

Som medlem hos oss har vi fått til en ordning der man slipper å betale;

  • Etableringsgebyr
  • Inkassogebyr

Normalt innebærer dette at våre medlemmer ikke får noen utlegg på en vanlig inkassosak.