Bolig- og leilighetseiere

Disposisjonsretten over parkeringsplasser

Generelt I flere storbyer har plassen til biler blir mindre over flere år. Dette har sammenheng med myndighetenes begrensninger og krav til biloppstillingsplasser og andre ...
Les mer
Sameier og borettslag

Låneopptak i eierseksjonssameier (sameier)

Generelt Låneopptak i sameier er ofte hensiktsmessig. Særlig gjelder dette når det skal utføres større rehabiliteringsarbeider tilknyttet fellesarealene. Dette kommer da i stedet for at ...
Les mer
Sameier og borettslag

Ny lov om eierseksjoner fra 01.01.2018

Fra 01. januar 2018 trådte Lov om eierseksjoner i kraft. Loven er endret på en rekke punkter i forhold til tidligere eierseksjonslov. Praktisk for eierseksjonssameier ...
Les mer