Det er styret som har ansvaret for den daglige driften

Det er styret som har ansvaret for den daglige driften både i sameiet og i borettslaget. Dette innebærer oppfølging av inndriving av leie/felleskostnader, vedlikehold av eiendommens bygningsmasse inkludert utvendig vedlikehold, daglig drift og oppfølging.

Styret har også ansvaret for å inngå avtaler med de som skal rehabilitere bygget eller de som har løpende driftsansvar.

Ansvar som styremedlem

Det medfører ansvar å sitte i et styret. Dette gjelder styrearbeid både i sameier og borettslag. I forhold til driftsansvaret er det viktig å få etablert rutiner slik at vedlikeholdet fungerer. F.eks. Lekeplasser må vedlikeholdes slik at ødelagte lekestativer og andre leker ikke utgjør en større risiko for skader. Barn er særlig utsatt.

Annet kan være snemåking og strøing om vinteren og ikke minst å hindre sne og ansamling av sne og istapper på tak som kan utgjøre en fare for boligeierne.

Det er også nødvendig å få etablert en vedlikeholdsplan for å hindre at det oppstår store følgeskader i konstruksjonene. Boligselskapet som sådant vil som hovedregel ha ansvaret for slike følgeskader.

Selv om rettspraksis har lagt nivået litt høyere for å etablere et erstatningsansvar for styremedlemmer i sameier og borettslag er det viktig at man kjenner sitt ansvar og at man uansett sørger for å tegne ansvarsforsikring dersom noe skulle inntreffe.