Juridisk bistand for sameier og borettslag

De juridiske spørsmål som oppstår ved eie, drift og vedlikehold av eiendommene i sameier og borettslag er mangeartet og det er svært få styrer som har den nødvendige formelle kompetanse og innsikt i de spørsmål som dette reiser. Særlig utfordrende kan håndtering av feil og mangler være

Våre medlemmer får gratis juridisk bistand i alle boligaktuelle spørsmål inntil 1 time. Begrensningen gjelder for hver juridiske problemstilling. Det er ingen begrensninger i aktuelle problemstillinger i løpet av medlemsperioden.

Alle sameier og borettslag får også gratis kontroll og gjennomgang av sameiets eller borettslagets vedtekter. Dette er en såkalt lovlighetskontroll. Det er i dag svært mange sameier og borettslag som har vedtekter som er i strid med loven.

For boligrelaterte tvistesaker der medlemmet ikke får innvilget dekning via forsikring eller dekning på andre måter får våre medlemmer også bistand til en kraftig redusert pris ved at prisen bestemmes av den alltid gjeldende offentlige salærsatsen. Dette innebærer normalt en mer enn halvering i forhold til ordinære timesatser. Ta gjerne kontakt med oss for å avklare hvilke våre samarbeidsadvokater som tilbyr denne prisen