For sameier og borettslag

Norsk huseierforening oppdaterer og behandler dagsaktuelle temaer for sameier og borettslag. Det stilles store krav for ledelsen i sameier og borettslag da det ofte reises komplekse problemstillinger i forbindelse med den daglige ledelsen.

Har du juridiske spørsmål – Norsk Huseierforening hjelper deg!

Med sameier og borettslag menes:

Norsk Huseierforening er en landsomfattende interesseorganisasjon for huseiere, borettslag og sameier som arbeider for en enklere bolighverdag.

Medlemskontigent – 800 kr for sameie / borettslag

Styret i sameier og borettslag

Det er styret som har ansvaret for den daglige driften både i sameiet og i borettslaget. Dette innebærer oppfølging av inndriving av leie/felleskostnader, vedlikehold av eiendommens bygningsmasse inkludert utvendig vedlikehold, daglig drift og oppfølging. Styret har også ansvaret for å inngå avtaler med de som skal rehabilitere bygget eller de som har løpende driftsansvar.

Siste nytt

Bolig- og leilighetseiere

Disposisjonsretten over parkeringsplasser

Generelt I flere storbyer har plassen til biler blir mindre over flere år. Dette har sammenheng med myndighetenes begrensninger og krav til biloppstillingsplasser og andre ...
Les mer
Sameier og borettslag

Låneopptak i eierseksjonssameier (sameier)

Generelt Låneopptak i sameier er ofte hensiktsmessig. Særlig gjelder dette når det skal utføres større rehabiliteringsarbeider tilknyttet fellesarealene. Dette kommer da i stedet for at ...
Les mer
Sameier og borettslag

Ny lov om eierseksjoner fra 01.01.2018

Fra 01. januar 2018 trådte Lov om eierseksjoner i kraft. Loven er endret på en rekke punkter i forhold til tidligere eierseksjonslov. Praktisk for eierseksjonssameier ...
Les mer