Norsk Huseierforening

Norsk Huseierforening er en landsomfattende interesseorganisasjon for huseiere, borettslag og sameier som arbeider for en enklere bolighverdag. Vi bistår med juridisk, teknisk og forvaltningsmessige spørsmål til våre medlemmer over hele landet.