Mange boligeiere leier ut hel eller deler av sin bolig. En del leieforhold ender med at leietaker blir skyldig leie

Også i mange andre tilfeller kan det oppstå fordringer.

Dagens inkassoselskaper er i dag dårlig tilrettelagt for private aktører og enkeltkunder.

Som medlem hos oss har vi fått til en ordning der man slipper å betale;

  • Etableringsgebyr
  • Inkassogebyr

Normalt innebærer dette at våre medlemmer ikke får noen utlegg på en vanlig inkassosak.