Vi hjelper deg med juridisk bistand

Bolig og eiendom er for mange den viktigste eiendelen man har De juridiske spørsmål som oppstår ved eie, drift og vedlikehold av eiendommen er mangeartet og det er svært få boligeiere som har den nødvendige innsikt i de spørsmål som dette reiser.

Våre medlemmer får gratis juridisk bistand i alle boligaktuelle spørsmål inntil 1 time. Begrensningen gjelder for hver juridiske problemstilling. Det er ingen begrensninger i aktuelle problemstillinger i løpet av medlemsperioden.

For boligrelaterte tvistesaker der medlemmet ikke får innvilget dekning via forsikring eller dekning på andre måter får våre medlemmer også bistand til en kraftig redusert pris ved at prisen bestemmes av den alltid gjeldende offentlige salærsatsen. Dette innebærer normalt en mer enn halvering i forhold til ordinære timesatser. Ta kontakt med oss for å avklare hvilke våre samarbeidsadvokater som tilbyr denne tjenesten/prisen