Gratis vurdering av byggfaglige og tekniske problemstillinger

Juridisk bistand for Takstmenn er spesialister innen byggeteknikk. De har ofte god kompetanse i å sette opp kostnadskalkyler ved mangler og utbedringer og vurdere tekniske verdier på boliger.

Takstmann får man bruk for både ved boligskifte, ved storm, vann- og naturskader andre forsikringsoppgjør. Mange bruker også takstmenn ved boligkjøp og på overtakelsesforretninger.

Mange sameier og borettslag bruker også takstmenn som ledd i å utarbeidet nødvendige vedlikeholdsplaner for bygningsmassen mm.

Vi tilbyr våre medlemmer gratis vurdering av byggfaglige/tekniske problemstillinger.

Som medlem tilbyr våre tilknyttede takstmenn 10% rabatt på ordinære timepriser.