Skal du leie ut hybel eller leilighet er det viktig at du inngår en riktig kontrakt med leietaker. Norsk Huseierforening gir deg her nyttige råd når du skal leie ut bolig.

1. Skriftlig leiekontrakt

Det viktigste rådet er å sørge for å ha en skriftlig leiekontrakt. Skal krav og forpliktelser bli saklig dokumentert må skriftlig leieavtale inngås.

Vi har laget en standard Husleiekontrakt du kan laste ned her.

2. To typer kontrakter

Når du skal leie ut et husvære finnes det to hovedtyper av kontrakter. Tidsbestemte kontrakter og løpende kontrakter uten tidsbegrensning. Tidsbestemte kontrakter opphører av seg selv når leieperioden er utløpt. Løpende kontrakter derimot, må sies opp. En mellomform er tidsbestemte kontrakter som kan sies opp i leieperioden.

Mange studenter blir tilbudt en tidsbestemt kontrakt. Hvis utleier bor i det samme huset som utleieenheten er i, kan du normalt ikke tilby leiekontrakter med kortere varighet enn 1 år. Hvis utleier ikke bor i huset er korteste lovlige leieperiode 3 år.

Mange studenter har behov for leiekontrakter for kortere varighet. Det er imidlertid ikke noe i veien for å inngå en avtale om oppsigelsesrett for leietaker f.eks. hvert år.

3. Tidsbestemte leiekontrakter

Fra 1. september 2009 ble det innført endring i husleieloven som styrker rettighetene til leietakerne.

Endringen gjelder for tidsbestemte leiekontrakter. For at den angitte leieperioden nå skal være bindende for leietaker må det uttrykkelig presiseres at leieavtalen ikke kan sies opp i leieperioden. Endringen er inntatt i husleieloven §9-2.
«Ved utleie av bolig må utleieren skriftlig opplyse at leieavtalen ikke kan sies opp i den avtalte leietid.”

4. Oppsigelse – leietid mm.

Leier du ut fra 1. august 2020 vil en ettårig kontrakt løpe ut 31. juli 2021.

Iflg. husleieloven §9-6 har en leietaker normalt oppsigelsestid på 3 mnd. Oppsigelsesestiden regnes fra siste dato i mnd. leiekontrakten sies opp og 3 mnd. fremover.

5. Hybel

Det gjelder helt egne regler for det husleieloven kaller enkle beboelsesrom hvor leieren i henhold til leieavtalen også har adgang til en annen bolig. Dette er ikke nødvendigvis det samme som det vi i dagligtalen kaller for en hybel. Et enkelt beboelsesrom er kort sagt et uselvstendig husvære, dvs. normalt et enkelt rom.

For slike rom gjelder normalt en oppsigelsestid på 1 mnd. Det er også lov til å inngå kortere leieperioder enn 3 år.

6. Depositum

Skal leietaker betale depositum gjelder bestemte regler.

Det skal opprettes en egen depositumskonto i leietakers navn. En innbetaling til utleiers egen konto er ikke i tråd med loven. Depositumspenger skal være sperret på en egen konto som tilhører leieren i leieperioden. Det er utleier som betaler utgiftene med å opprette en depositumskonto.

Det er mange steder vanlig at flere studenter deler en større leilighet. Dersom flere skal dele leilighet så sørg for å ha orden både i kontraktsforholdene og vedrørende depositumet.

Å være leietaker gir rettigheter, men også plikter. Det er den leietakeren som har depositumskontoen som vil være den som først vil motta krav fra utleier om dekning i depositumspengene. Det er den leietakeren som står oppført som leietaker i kontrakten som i første rekke vil være ansvarlig overfor utleier for manglende leieinnbetalinger eller dekker eventuelle skader etc. på leiligheten.