Ny lov om eierseksjoner fra 01.01.2018

Fra 01. januar 2018 trådte Lov om eierseksjoner i kraft. Loven er endret på en rekke punkter i forhold til tidligere eierseksjonslov.

Praktisk for eierseksjonssameier vil de fleste vedtekter måtte endres. Eksempler på krav og endringer er;

  • Biloppstillingsplasser for funksjonshemmede
  • Endring i forhold til vedlikeholdsansvar
  • Endring i forhold til bruk av fellesarealer, en tidsbegrensning på maks 30 år
  • Ny frist for tidspunkt for årsmøte, 1. juni.
  • Endringer for flertallskrav for vedtak om bomiljø.
  • Det er inntatt bestemmelse om enighet ved beslutninger om oppløsning av sameiet eller tiltak som går ut over sameiernes bo- eller bruksinteresser.

Alle sameier må ha lovlige oppdaterte vedtekter fra samme tidspunkt. Våre advokater kan bidra med en gjennomgang av sameiets vedtekter uten at dette koster noe.