Disposisjonsretten over parkeringsplasser

Generelt

I flere storbyer har plassen til biler blir mindre over flere år. Dette har sammenheng med myndighetenes begrensninger og krav til biloppstillingsplasser og andre tiltak for å begrense bilbruken i byene.

Dette har medført at flere nå ser økonomi i å leie ut parkeringsplasser man ikke har bruk for. Utfordringen ligger i midlertidig at man ikke alltid kan leie ut parkeringsplasser, selv om denne fulgte leiligheten.

Formelle rettigheter

Det er mange sameier og borettslag som begrenser utleieretten i sine vedtekter. Dersom dette er vedtektsregulert og slik at det er besluttet et forbud som er gyldig vedtatt, kan den enkelte ikke leie ut sin parkeringsplass.
Mange sameier og borettslag har vedtektsfestet forbud mot utleie til andre enn de som selv bor i sameiet eller borettslaget.
Tilsvarende gjelder dersom man bare har en bruksrett. En bruksrett har man i borettslag. Det er også slik at man kan ha en bruksrett i et eierseksjonssameie dersom det er regulert som et fellesareal. Er parkeringsplassen seksjonert som en del av eierseksjonen tilhører imidlertid parkeringsplassen alene sameieren.
Til slutt kan også offentlige reguleringsmessige forhold begrense retten til å leie ut plassene utenfor eierseksjonssameiet eller borettslaget. Det ligger i dette at reguleringen ofte forutsetter at plassene skal være tilgjengelig for beboere på den aktuelle eiendom.

Avtaleinngåelse og skatt

Normalt er utleie av deler av bolig skattefri. Dette gjelder biloppstillingsplassen.

Det anbefales alltid å inngå en leieavtale skriftlig.

På et generelt grunnlag vil det antagelse å ta kontakt med styret i borettslag og sameiet før man leier ut en biloppstillingsplass som ligger på sameiet eller borettslagets eiendom.