Huseiere trenger rettshjelp

Problemer i husleieforhold er det enkeltemaet Norsk Huseierforening får flest henvendelser om. Norsk Huseierforening mener det er viktig at utleiere og leiere setter seg inn i reglene som gjelder på området, og bruker gode og sikre leieavtaler.

Norsk Huseierforening kan bidra med rådgivning for utleiere både før leieforholdet inngås, underveis, og ved avslutningen, og har også standard leieavtaler som sikrer klare og forutsigbare leieforhold.

Andre problemer er krangler innad i sameier og borettslag og konflikter mellom naboer, særlig angående trær og busker.

Norsk Huseierforening advokater har lang erfaring og kompetanse innenfor området.