Ekstremvær koster huseiere dyrt

Norske huseiere må regne med å bruke atskillig mer tid og penger på vedlikehold i årene fremover. Årsaken er ekstremvær og klimamessige påvirkninger.

– Stadig mer ekstremvær vil forsterke vedlikeholdsbehovet betydelig. Allerede i dag koster bygningsmessige skader som følge av fukt 2,5-3 milliarder kroner årlig.
Dette vil helt sikkert øke betydelig hvis vi ikke gjør noe med materialvalget, spesielt i de mest utsatte strøkene, mener Norsk Huseierforening. Også forskerne konkluderer med at norske hus ikke er bygget for å tåle ekstremværet og påkjenningene de vil utsettes for i fremtiden.

Kysten mest utsatt

Mur og betong har egenskaper som kan møte de påkjenningene hyppigere tilfeller av ekstremvær påfører bygningsmassen. Dette gjelder særlig langs kysten fra Rogaland til Finnmark, som er mest utsatt.

Derfor mener Norsk Huseierforening at stadig flere småhus i årene fremover vil bli bygd i mur eller betong.

– Riktig bruk av disse materialene vil medføre at huseiere kan glemme utvendig vedlikehold i mange år. Mange vil sikkert være glad for å kunne bruke fritiden på annet enn vedlikehold av huset.

God totaløkonomi

I dag bygges 97-98 prosent av norske småhus i tre. I utgangspunktet er tre atskillig mer vedlikeholdskrevende enn for eksempel mur og betong.

Selv om det er noe dyrere å bygge i mur og betong, vil livsløpskostnadene være lavere. Summen av sparte vedlikeholdskostnader og reduserte energiutgifter gir god totaløkonomi.

– Mur og betong har dessuten fordeler som det ikke kan settes prislapp på. De brenner ikke, råtner ikke, er lydisolerende og gir godt inneklima.