Nye regler ved utleie av eierseksjoner

Den 10. april 2019 ble det vedtatt en ny regel i eierseksjonsloven. Loven trer i kraft 1. januar 2020. Formålet med loven er å hindre korttidsutleie i sameier og borettslag.

I korthet innebærer endringen at utleie kortere enn 90 dager i året ikke er tillatt ihht. Loven – dvs. Korttidsutleie. Korttidsutleie er samtidig i loven definert som utleie inntil 30 døgn. Dette innebærer at utleie over de 30 dagene ikke inngår i begrensningen på de 90 dagene i året som er nedfelt i loven.

Sameiet har muligheten til å redusere de 90 dagene til 60 dagene. Det er nødvendig med et 2/3 flertall på sameiemøte for å fatte et slikt vedtak. For sameier som ønsker en høyere terskel kan det samme sameiemøte fatte vedtak om korttidsutleie i tilsammen 120 dager.

Hovedregelen for utleie i borettslag er at utleie ikke er tillatt. Det er i borettslagsloven derfor satt en begrensning på korttidsutleie på 30 dager i året.