Ny arvelov og bolig

Den nye arveloven som trer i kraft 1. januar 2021 vil også få betydning for mulighetene til å erverve/avhende boligeiendom.

De viktigste endringene er som følger.

  1. Tidligere pliktdelsarv som var på kr. 1 000 000,- million kroner, dvs. minstearven til sine barn blir endret slik at denne blir knyttet til Grunnbeløpet i statsforvaltningen. Den nye regelen angir at minstearven nå skal bli 15 G. I 2019 tall utgjør dette (15 x kr. 96 883) = 1 453 245.
  2. Det er også nytt i loven at den nye pliktdelsarvingen har dersom dette er bestemt i testament å motta et bestemt formuesgjenstand f.eks. En bolig innenfor pliktdelsarven. Blir lodden av større verdi, er forutsetningen at overskytende betales tilbake til boet. Regelen er kanskje særlig praktisk for hytter/fritidsboliger f.eks. Der en av arvingene skal ta over hytta på fjellet.
  3. Nytt er det at avkortning av arv bare kan skje dersom dette er på forhånd bestemt av giver og dette er gjort kjent av arvingen. Arvelater kan ikke senere bestemme at det han gir bort skal være forskudd på arv.
  4. Nytt er det også at arvelater som sitter i uskiftet bo kan gi bort fast eiendom så lenge denne ikke står i vesentlig missforhold til resten av formuesmassen i boet. Tidligere var det ikke anledning til å gi bort fast eiendom når man satt i uskiftet bo.