Bolig- og leilighetseiere

Tomtefeste

Generelt Tomtefeste er en leieform av fast eiendom. Reguleringen er sikret ved egen lov, som på mange måter setter store begrensninger for utleiers (bortfesters) adgang …

Les mer
Bolig- og leilighetseiere

Disposisjonsretten over parkeringsplasser

Generelt I flere storbyer har plassen til biler blir mindre over flere år. Dette har sammenheng med myndighetenes begrensninger og krav til biloppstillingsplasser og andre …

Les mer
Bolig- og leilighetseiere

Utvalgte utleieregler

Skal du leie ut hybel eller leilighet er det viktig at du inngår en riktig kontrakt med leietaker. Norsk Huseierforening gir deg her nyttige råd …

Les mer
Bolig- og leilighetseiere

Skatt ved utleie av bolig

Den generelle beskatningen av boliger skjer ved det årlige ligningsoppgjøret. Beskatningsplikten gjelder både for boliger i landet og utlandet. Grunnlaget for beregningen er inntil 30 …

Les mer
Bolig- og leilighetseiere

Beskatning ved salg av bolig til utbyggere

Ny dom ved beskatning av bolig understreker usikkerheten for de som selger boliger til utbyggere. Borgarting lagmannsrett opprettholdt skatteetatens tidligere vedtak om å beskatte selger …

Les mer
Bolig- og leilighetseiere

Trær til besvær – naboloven

Trær forplikter Mange lever med den oppfatningen at trær man har på sin eiendom ikke angår andre. Dette er ikke tilfellet og særlig gjelder dette …

Les mer
Bolig- og leilighetseiere

Avhendingslova – Ansvaret for feil og mangler endres

De endrede reglene for ansvar for feil og mangler ved bolig skulle trådt i kraft 1. juli 2020, men er foreløpig satt på vent. Det …

Les mer
Bolig- og leilighetseiere

Huseiere trenger rettshjelp

Problemer i husleieforhold er det enkeltemaet Norsk Huseierforening får flest henvendelser om. Norsk Huseierforening mener det er viktig at utleiere og leiere setter seg inn …

Les mer
Bolig- og leilighetseiere

Ekstremvær koster huseiere dyrt

Norske huseiere må regne med å bruke atskillig mer tid og penger på vedlikehold i årene fremover. Årsaken er ekstremvær og klimamessige påvirkninger. – Stadig …

Les mer