Bolig- og leilighetseiere

Tomtefeste

Generelt Tomtefeste er en leieform av fast eiendom. Reguleringen er sikret ved egen lov, som på mange måter setter store begrensninger for utleiers (bortfesters) adgang ...
Les mer
Bolig- og leilighetseiere

Disposisjonsretten over parkeringsplasser

Generelt I flere storbyer har plassen til biler blir mindre over flere år. Dette har sammenheng med myndighetenes begrensninger og krav til biloppstillingsplasser og andre ...
Les mer
Bolig- og leilighetseiere

Utvalgte utleieregler

Skal du leie ut hybel eller leilighet er det viktig at du inngår en riktig kontrakt med leietaker. Norsk Huseierforening gir deg her nyttige råd ...
Les mer
Bolig- og leilighetseiere

Skatt ved utleie av bolig

Den generelle beskatningen av boliger skjer ved det årlige ligningsoppgjøret. Beskatningsplikten gjelder både for boliger i landet og utlandet. Grunnlaget for beregningen er inntil 30 ...
Les mer
Bolig- og leilighetseiere

Beskatning ved salg av bolig til utbyggere

Ny dom ved beskatning av bolig understreker usikkerheten for de som selger boliger til utbyggere. Borgarting lagmannsrett opprettholdt skatteetatens tidligere vedtak om å beskatte selger ...
Les mer
Bolig- og leilighetseiere

Trær til besvær – naboloven

Trær forplikter Mange lever med den oppfatningen at trær man har på sin eiendom ikke angår andre. Dette er ikke tilfellet og særlig gjelder dette ...
Les mer
Bolig- og leilighetseiere

Avhendingslova – Ansvaret for feil og mangler endres

De endrede reglene for ansvar for feil og mangler ved bolig skulle trådt i kraft 1. juli 2020, men er foreløpig satt på vent. Det ...
Les mer
Bolig- og leilighetseiere

Huseiere trenger rettshjelp

Problemer i husleieforhold er det enkeltemaet Norsk Huseierforening får flest henvendelser om. Norsk Huseierforening mener det er viktig at utleiere og leiere setter seg inn ...
Les mer
Bolig- og leilighetseiere

Ekstremvær koster huseiere dyrt

Norske huseiere må regne med å bruke atskillig mer tid og penger på vedlikehold i årene fremover. Årsaken er ekstremvær og klimamessige påvirkninger. – Stadig ...
Les mer